Kyk Aanlyn na Videos op Aanvraag

Kliek op die 'Select Playlist' om na van Freek se Preke, Ons Uitreike en Getuienisse te kyk. Kliek net op die video van jou keuse en kyk aanlyn daarna.