top of page
Alle Eer Aan God!

Kyk wat het God gedoen!

"Kyk wat het God gedoen", is die naam van die DVD wat ons in 2010 vir ons bedieningsvriende geproduseer het. Freek was toe al vir 8 jaar geroep en gesalf deur die Here om die Evangelie te gaan verkondig. Ons bediening se naam was toe Gatekeeper Ministries gewees.

bottom of page